EkumenickýŽalmy103,9

Žalmy 103:9

Nebude stále vy­hľadávať spor, nebude sa večne hnevať.


Verš v kontexte

8 Hos­podin je milos­tivý a milo­sr­d­ný, zhovievavý a bohatý na milosť.
9 Nebude stále vy­hľadávať spor, nebude sa večne hnevať.
10 Neza­ob­chádza s nami podľa našich hriechov, ani nám ne­odp­láca podľa pre­vinení.

späť na Žalmy, 103

Príbuzné preklady Roháček

9 Nebude večne žeh­rať ani nebude na veky držať hnev.

Evanjelický

9 Nebude sa ustavične prieť, nebude sa naveky hnevať.

Ekumenický

9 Nebude stále vy­hľadávať spor, nebude sa večne hnevať.

Bible21

9 Ne­vznáší stále výčitky, nechová zlo­bu navěky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček