EkumenickýŽalmy103,3

Žalmy 103:3

On ti od­púšťa všet­ky pre­vinenia, on ťa uzdravuje zo všet­kých chorôb.


Verš v kontexte

2 Dob­roreč Hos­podinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dob­ro­dení!
3 On ti od­púšťa všet­ky pre­vinenia, on ťa uzdravuje zo všet­kých chorôb.
4 Za­chraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milo­sr­den­stvom.

späť na Žalmy, 103

Príbuzné preklady Roháček

3 ktorý ti od­púšťa všet­ky tvoje ne­právos­ti, ktorý uzdravuje všet­ky tvoje ne­moci,

Evanjelický

3 On od­púšťa ti všet­ky tvoje viny. On uzdravuje všet­ky tvoje choroby.

Ekumenický

3 On ti od­púšťa všet­ky pre­vinenia, on ťa uzdravuje zo všet­kých chorôb.

Bible21

3 On ti všech­ny tvé viny odpouští, on tě uz­dravuje ze všech ne­mo­cí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček