EkumenickýŽalmy103,22

Žalmy 103:22

Dob­rorečte Hos­podinovi všet­ky jeho diela na všet­kých mies­tach, kde panuje! Dob­roreč Hos­podinovi, moja duša!


Verš v kontexte

20 Dob­rorečte Hos­podinovi jeho an­jeli, sil­ní hr­dinovia, čo jeho príkazy pl­níte a po­slúchate hlas jeho slova!
21 Dob­rorečte Hos­podinovi všet­ky jeho zá­stupy, jeho služob­níci, čo pl­níte jeho vôľu!
22 Dob­rorečte Hos­podinovi všet­ky jeho diela na všet­kých mies­tach, kde panuje! Dob­roreč Hos­podinovi, moja duša!

späť na Žalmy, 103

Príbuzné preklady Roháček

22 Dob­rorečte Hos­podinovi, všet­ky jeho skut­ky, na všet­kých mies­tach jeho pan­stva! Dob­roreč, moja duša, Hos­podinovi!

Evanjelický

22 Dob­rorečte Hos­podinovi všet­ky Jeho diela, na všet­kých mies­tach Jeho panovania! Dob­roreč, duša moja, Hos­podinovi!

Ekumenický

22 Dob­rorečte Hos­podinovi všet­ky jeho diela na všet­kých mies­tach, kde panuje! Dob­roreč Hos­podinovi, moja duša!

Bible21

22 Dob­rořeč­te Hos­po­di­nu, všech­na jeho stvoření, všude tam, kam sahá jeho vládnutí! Dobrořeč duše má Hos­po­di­nu!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček