EkumenickýŽalmy103,16

Žalmy 103:16

sot­va ho vietor ovanie, už ho niet, prázd­ne mies­to po ňom os­táva.


Verš v kontexte

15 Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvit­ne ako poľný kvet;
16 sot­va ho vietor ovanie, už ho niet, prázd­ne mies­to po ňom os­táva.
17 No Hos­podinova milosť je od vekov naveky nad tými, čo sa ho boja, jeho spravod­livosť spočíva na det­ných deťoch,

späť na Žalmy, 103

Príbuzné preklady Roháček

16 lebo len čo prejde po ňom vietor, už aj ho niet, a jeho mies­to ho viacej ne­poz­ná.

Evanjelický

16 Lebo ak sa vietor preženie nad ním, už ho niet, a ne­poz­ná ho viac jeho mies­to.

Ekumenický

16 sot­va ho vietor ovanie, už ho niet, prázd­ne mies­to po ňom os­táva.

Bible21

16 Po­ryvem vět­ru ale mizí pryč, nezbude památky, kde dříve byl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček