EkumenickýŽalmy10,9

Žalmy 10:9

V húštine strieh­ne ako v úkryte lev. Strieh­ne, aby sa zmoc­nil bied­neho. Zmoc­ní sa bied­neho, vtiah­ne ho do siete.


Verš v kontexte

8 Sedáva na po­striežke za ohradou, v úkrytoch vraždí ne­vin­ného, očami sliedi po bez­bran­ných. (ajin)
9 V húštine strieh­ne ako v úkryte lev. Strieh­ne, aby sa zmoc­nil bied­neho. Zmoc­ní sa bied­neho, vtiah­ne ho do siete.
10 Plazí sa a krčí, nešťast­níci padajú do jeho pazúrov.

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

9 Ú­kladí v skrýši jako lev vo svojej peleši; čihá, aby uchvatol bied­neho; uchvat­ne bied­neho vtiah­nuc ho do svojej siete.

Evanjelický

9 V ú­kryte číha ako lev vo svojej húšti; číha, aby bied­neho sch­vátil; chudáka sa zmoc­ní, keď ho stiah­ne do svojej siete.

Ekumenický

9 V húštine strieh­ne ako v úkryte lev. Strieh­ne, aby sa zmoc­nil bied­neho. Zmoc­ní sa bied­neho, vtiah­ne ho do siete.

Bible21

9 jako lvi v houští v zálo­ze číhají, číhají na chudáky, aby je lapili, už mají chudáka, chyt­li ho do pasti!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček