EkumenickýŽalmy10,8

Žalmy 10:8

Sedáva na po­striežke za ohradou, v úkrytoch vraždí ne­vin­ného, očami sliedi po bez­bran­ných. (ajin)


Verš v kontexte

7 Ús­ta má pl­né kliat­by, klamu a násilia, na jazyku trápenie a ne­právosť.
8 Sedáva na po­striežke za ohradou, v úkrytoch vraždí ne­vin­ného, očami sliedi po bez­bran­ných. (ajin)
9 V húštine strieh­ne ako v úkryte lev. Strieh­ne, aby sa zmoc­nil bied­neho. Zmoc­ní sa bied­neho, vtiah­ne ho do siete.

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

8 Čihajúc sedí v zálohe vo vsiach, v ú­krytoch vraždí ne­vin­ného. Jeho oči strieh­nu bez­moc­ného.

Evanjelický

8 Sedáva na po­striežke v dedinách a taj­ne vraždí ne­vin­ného, oči mu strieh­nu na nešťast­ného.

Ekumenický

8 Sedáva na po­striežke za ohradou, v úkrytoch vraždí ne­vin­ného, očami sliedi po bez­bran­ných. (ajin)

Bible21

8 za hum­ny číhají ve skrýších, aby ne­vinné zákeřně vraždili. Bezbranné lidi oči­ma sle­dují,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček