EkumenickýŽalmy10,7

Žalmy 10:7

Ús­ta má pl­né kliat­by, klamu a násilia, na jazyku trápenie a ne­právosť.


Verš v kontexte

6 Mys­lí si: Ne­poh­nem sa. Z pokolenia na po­kolenie nič zlé ma ne­stih­ne. (pé)
7 Ús­ta má pl­né kliat­by, klamu a násilia, na jazyku trápenie a ne­právosť.
8 Sedáva na po­striežke za ohradou, v úkrytoch vraždí ne­vin­ného, očami sliedi po bez­bran­ných. (ajin)

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

7 Jeho ús­ta sú pl­né kliat­by, les­ti a úžer­ného útis­ku; pod jeho jazykom je trápenie a már­nosť.

Evanjelický

7 Ús­ta má pl­né kliat­by, klamu, ú­tlaku; pod jazykom má trápenie a ne­právosť.

Ekumenický

7 Ús­ta má pl­né kliat­by, klamu a násilia, na jazyku trápenie a ne­právosť.

Bible21

7 Ús­ta jim plní klet­by, lsti a výhrůžky, na jazyku mají zlo a trápení,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček