EkumenickýŽalmy10,6

Žalmy 10:6

Mys­lí si: Ne­poh­nem sa. Z pokolenia na po­kolenie nič zlé ma ne­stih­ne. (pé)


Verš v kontexte

5 Ús­pešné sú jeho ces­ty v každom čase. Tvoje súdy sú pre neho pri­vysoko. Sop­tí proti všet­kým svojim protiv­níkom.
6 Mys­lí si: Ne­poh­nem sa. Z pokolenia na po­kolenie nič zlé ma ne­stih­ne. (pé)
7 Ús­ta má pl­né kliat­by, klamu a násilia, na jazyku trápenie a ne­právosť.

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

6 Hovorí vo svojom srd­ci: Ne­poh­nem sa z po­kolenia na po­kolenie, pre­tože nep­rij­dem do zlého.

Evanjelický

6 Húta si v srd­ci: Ne­poh­nem sa! Z po­kolenia na po­kolenie ne­stíha ma nešťas­tie.

Ekumenický

6 Mys­lí si: Ne­poh­nem sa. Z pokolenia na po­kolenie nič zlé ma ne­stih­ne. (pé)

Bible21

6 v srd­ci si mys­lí: „Nic mě neohrozí, nikdy mě ne­po­tká žádné neštěstí!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček