EkumenickýŽalmy10,13

Žalmy 10:13

Prečo smie bez­božník znevažovať Boha a mys­lieť si: Ty to ne­vys­kúmaš? (réš)


Verš v kontexte

12 Hos­podin, Bože, po­vs­taň, zdvih­ni svoju ruku! Nezabúdaj na ubiedených!
13 Prečo smie bez­božník znevažovať Boha a mys­lieť si: Ty to ne­vys­kúmaš? (réš)
14 Ty však vidíš trápenie a žiaľ, hľadíš a berieš to do svojich rúk. Bez­bran­ný sa spolieha na teba, ty po­máhaš sirote. (šín)

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

13 Prečo má bez­božník popudzovať Boha a hovoriť vo svojom srd­ci, že nebudeš vy­hľadávať!?

Evanjelický

13 Prečo má bez­božník po­hŕdať Bohom a mys­lieť v srd­ci: Tres­tať nebudeš!?

Ekumenický

13 Prečo smie bez­božník znevažovať Boha a mys­lieť si: Ty to ne­vys­kúmaš? (réš)

Bible21

13 Pro­č se má niče­ma rouhat Bohu, v srd­ci si mys­let, že na to ne­při­jdeš?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček