EkumenickýŽalmy10,12

Žalmy 10:12

Hos­podin, Bože, po­vs­taň, zdvih­ni svoju ruku! Nezabúdaj na ubiedených!


Verš v kontexte

11 Mys­lí si: Boh za­budol, skryl si tvár, ni­kdy to ne­uvidí. (kóf)
12 Hos­podin, Bože, po­vs­taň, zdvih­ni svoju ruku! Nezabúdaj na ubiedených!
13 Prečo smie bez­božník znevažovať Boha a mys­lieť si: Ty to ne­vys­kúmaš? (réš)

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

12 Po­vs­taň, ó, Hos­podine, sil­ný Bože, po­z­dvih­ni svoju ruku; nezabud­ni na ponížených!

Evanjelický

12 Ó Hos­podine, Bože, po­vs­taň, zdvih­ni svoju ruku! Nezabúdaj na ubiedených!

Ekumenický

12 Hos­podin, Bože, po­vs­taň, zdvih­ni svoju ruku! Nezabúdaj na ubiedených!

Bible21

12 Po­vstaň, Hos­po­di­ne, po­zvedni ruku! Na utlačené se, Bože, roz­po­meň!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček