EkumenickýŽalmy10,10

Žalmy 10:10

Plazí sa a krčí, nešťast­níci padajú do jeho pazúrov.


Verš v kontexte

9 V húštine strieh­ne ako v úkryte lev. Strieh­ne, aby sa zmoc­nil bied­neho. Zmoc­ní sa bied­neho, vtiah­ne ho do siete.
10 Plazí sa a krčí, nešťast­níci padajú do jeho pazúrov.
11 Mys­lí si: Boh za­budol, skryl si tvár, ni­kdy to ne­uvidí. (kóf)

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

10 Čupí a krčí sa, a pad­ne do jeho moci množs­tvo bied­nych.

Evanjelický

10 Schúlený krčí sa a húf nešťast­níkov padá do jeho moci.

Ekumenický

10 Plazí sa a krčí, nešťast­níci padajú do jeho pazúrov.

Bible21

10 K zemi se hroutí chudák zdrcený, pod je­jich mo­cí klesá bez­branný,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček