EkumenickýŽalmy1,6

Žalmy 1:6

Hos­podin po­zná ces­tu spravod­livých, no ces­ta bez­božníkov vedie do záhuby.


Verš v kontexte

4 Inak je to s bezbožníkmi, tí sú ako plevy, ktoré od­náša vietor.
5 Pre­to bez­božníci ne­ob­stoja pred súdom ani hriešnici v zhromaždení spravod­livých.
6 Hos­podin po­zná ces­tu spravod­livých, no ces­ta bez­božníkov vedie do záhuby.

späť na Žalmy, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo Hos­podin zná ces­tu spraved­livých, ale ces­ta bez­božných za­hynie.

Evanjelický

6 Lebo vie Hos­podin o ces­te spravod­livých, ale ces­ta bez­božných vedie do záhuby.

Ekumenický

6 Hos­podin po­zná ces­tu spravod­livých, no ces­ta bez­božníkov vedie do záhuby.

Bible21

6 Ces­tu po­ctivých dobře zná Hospodin, cesta ničemných se vniveč ob­rátí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček