EkumenickýŽalmy1,5

Žalmy 1:5

Pre­to bez­božníci ne­ob­stoja pred súdom ani hriešnici v zhromaždení spravod­livých.


Verš v kontexte

4 Inak je to s bezbožníkmi, tí sú ako plevy, ktoré od­náša vietor.
5 Pre­to bez­božníci ne­ob­stoja pred súdom ani hriešnici v zhromaždení spravod­livých.
6 Hos­podin po­zná ces­tu spravod­livých, no ces­ta bez­božníkov vedie do záhuby.

späť na Žalmy, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Pre­to ne­ob­stoja bez­božní na súde ani hriešnici v shromaždení spraved­livých.

Evanjelický

5 A pre­to ne­ob­stoja bez­božníci na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravod­livých.

Ekumenický

5 Pre­to bez­božníci ne­ob­stoja pred súdom ani hriešnici v zhromaždení spravod­livých.

Bible21

5 Ničemní na sou­du neobstojí, stejně tak hříšní upro­střed po­ctivých.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček