EkumenickýŽalmy1,4

Žalmy 1:4

Inak je to s bezbožníkmi, tí sú ako plevy, ktoré od­náša vietor.


Verš v kontexte

3 Bude ako strom za­sadený pri vod­ných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lís­tie ne­väd­ne a všet­ko, čo robí, darí sa mu.
4 Inak je to s bezbožníkmi, tí sú ako plevy, ktoré od­náša vietor.
5 Pre­to bez­božníci ne­ob­stoja pred súdom ani hriešnici v zhromaždení spravod­livých.

späť na Žalmy, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Nie tak bez­božní, ale tí budú jako plevy, ktoré roz­háňa vietor.

Evanjelický

4 Nie tak bez­božníci; ale sú ako plevy, ktoré vietor roz­vieva.

Ekumenický

4 Inak je to s bezbožníkmi, tí sú ako plevy, ktoré od­náša vietor.

Bible21

4 Ji­nak se ale po­ve­de ničemným: budou jak ple­va, již vítr unáší.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček