EkumenickýŽalmy1,1

Žalmy 1:1

Blaho­slavený ten, kto nechodí podľa rady bez­božných, ne­stojí na ces­te hriešnikov, ne­sedáva v kruhu po­smešníkov,


Verš v kontexte

1 Blaho­slavený ten, kto nechodí podľa rady bez­božných, ne­stojí na ces­te hriešnikov, ne­sedáva v kruhu po­smešníkov,
2 ale záľubu má v zákone Hos­podina, o jeho zákone roz­jíma dňom i nocou.
3 Bude ako strom za­sadený pri vod­ných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lís­tie ne­väd­ne a všet­ko, čo robí, darí sa mu.

späť na Žalmy, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Blaho­slavený muž, ktorý nechodí podľa rady bez­božných, na ces­te hriešnikov ne­stojí a na stolici po­smievačov ne­sedí.

Evanjelický

1 Blaho­slavený muž, ktorý nechodí podľa rady bez­božníkov , na ces­te hriešnikov ne­stojí a v kruhu po­smievačov ne­sedí,

Ekumenický

1 Blaho­slavený ten, kto nechodí podľa rady bez­božných, ne­stojí na ces­te hriešnikov, ne­sedáva v kruhu po­smešníkov,

Bible21

1 Blaze člověku, který ne­chodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku po­směvačů ne­sedí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček