EkumenickýZachariáš8,9

Zachariáš 8:9

Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Nech spev­nejú ruky vás, čo v týchto dňoch počúvate tieto slová z úst prorokov, ktorí boli pri tom, keď sa kládol zá­klad domu Hos­podina zá­stupov, aby sa po­stavil chrám.


Verš v kontexte

8 Pri­vediem ho, takže bude bývať v Jeruzaleme. Bude mojím ľudom a ja budem jeho Bohom v pravde a spravod­livos­ti. 9 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Nech spev­nejú ruky vás, čo v týchto dňoch počúvate tieto slová z úst prorokov, ktorí boli pri tom, keď sa kládol zá­klad domu Hos­podina zá­stupov, aby sa po­stavil chrám. 10 Lebo pred tými dňami nebola pláca pre človeka, ani žiad­ne kr­mivo pre dobytok. Kto od­chádzal alebo pri­chádzal, ne­mal po­koj od ne­priateľov: ob­rátil som všet­kých ľudí proti sebe.

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

9 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Nech sa po­sil­nia vaše ruky, vy, ktorí počujete v tých­to dňoch tieto slová z úst prorokov, ktorí boli toho dňa, ktorého bol založený dom Hos­podina Zá­stupov, jeho chrám, aby bol vy­stavený.

Evanjelický

9 Tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí: Nech spev­nejú ruky vám, ktorí v tieto dni počúvate tieto slová z úst prorokov - v deň kladenia zá­kladov domu Hos­podina moc­nos­tí, aby bol vy­budovaný chrám.

Ekumenický

9 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Nech spev­nejú ruky vás, čo v týchto dňoch počúvate tieto slová z úst prorokov, ktorí boli pri tom, keď sa kládol zá­klad domu Hos­podina zá­stupov, aby sa po­stavil chrám.

Bible21

9 Tak praví Hos­po­din zástupů: Vzchop­te se, ať je chrám do­stavěn – vy, kdo v těch­to dnech slyší­te tato slova z úst pro­roků, a to už ode dne, kdy byly po­lože­ny zákla­dy domu Hos­po­di­na zástupů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček