EkumenickýZachariáš8,7

Zachariáš 8:7

Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Hľa, ja za­chránim svoj ľud z krajiny východu a z krajiny západu sln­ka.


Verš v kontexte

6 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ak je to ne­možné v očiach zvyšku toh­to ľudu v jeho dňoch, vari to bude ne­možné aj v mojich očiach? — znie výrok Hos­podina zá­stupov. 7 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Hľa, ja za­chránim svoj ľud z krajiny východu a z krajiny západu sln­ka. 8 Pri­vediem ho, takže bude bývať v Jeruzaleme. Bude mojím ľudom a ja budem jeho Bohom v pravde a spravod­livos­ti.

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

7 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Hľa, za­chránim svoj ľud z východ­nej zeme i zo zeme na západ sl­n­ca.

Evanjelický

7 Tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí: Aj­hľa, vy­slobodzujem svoj ľud z krajiny na východe a z krajiny na západe sln­ka.

Ekumenický

7 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Hľa, ja za­chránim svoj ľud z krajiny východu a z krajiny západu sln­ka.

Bible21

7 Tak praví Hos­po­din zástupů: Hle, za­chráním svůj lid ze země na východě i ze země, kde za­padá slun­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček