EkumenickýZachariáš8,6

Zachariáš 8:6

Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ak je to ne­možné v očiach zvyšku toh­to ľudu v jeho dňoch, vari to bude ne­možné aj v mojich očiach? — znie výrok Hos­podina zá­stupov.


Verš v kontexte

5 A ulice mes­ta budú pl­né chlap­cov a dievčat hrajúcich sa na jeho uliciach. 6 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ak je to ne­možné v očiach zvyšku toh­to ľudu v jeho dňoch, vari to bude ne­možné aj v mojich očiach? — znie výrok Hos­podina zá­stupov. 7 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Hľa, ja za­chránim svoj ľud z krajiny východu a z krajiny západu sln­ka.

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

6 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Keď to bude ne­možným v očiach ostat­ku tohoto ľudu v tých dňoch, či to azda i v mojich očiach bude ne­možným? hovorí Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

6 Bude to div­né v tých­to dňoch v očiach zvyšku toh­to ľudu, bude to div­né aj v mojich očiach - znie výrok Hos­podina moc­nos­tí.

Ekumenický

6 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ak je to ne­možné v očiach zvyšku toh­to ľudu v jeho dňoch, vari to bude ne­možné aj v mojich očiach? — znie výrok Hos­podina zá­stupov.

Bible21

6 Tak praví Hos­po­din zástupů: Zdá-li se to po­zůstatku to­ho­to lidu v těch­to dnech ne­možné, mu­sí to být ne­možné i pro mě? praví Hos­po­din zástupů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček