EkumenickýZachariáš8,5

Zachariáš 8:5

A ulice mes­ta budú pl­né chlap­cov a dievčat hrajúcich sa na jeho uliciach.


Verš v kontexte

4 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ešte budú na uliciach Jeruzalema sedieť star­ci a staren­ky; každý s palicou v ruke pre svoj vy­soký vek. 5 A ulice mes­ta budú pl­né chlap­cov a dievčat hrajúcich sa na jeho uliciach. 6 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ak je to ne­možné v očiach zvyšku toh­to ľudu v jeho dňoch, vari to bude ne­možné aj v mojich očiach? — znie výrok Hos­podina zá­stupov.

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

5 A ulice mes­ta budú pl­né chlap­cov a dievčat, hrajúcich sa na jeho uliciach.

Evanjelický

5 Námes­tia mes­ta budú pl­né chlap­cov a dievčat, a tí sa tam budú hrať.

Ekumenický

5 A ulice mes­ta budú pl­né chlap­cov a dievčat hrajúcich sa na jeho uliciach.

Bible21

5 Ulice toho měs­ta bu­dou plné chlap­ců a děvčat, kteří si tam bu­dou hrát.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček