EkumenickýZachariáš8,4

Zachariáš 8:4

Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ešte budú na uliciach Jeruzalema sedieť star­ci a staren­ky; každý s palicou v ruke pre svoj vy­soký vek.


Verš v kontexte

3 Tak­to hovorí Hos­podin: Vrátim sa na Sion a budem bývať upro­stred Jeruzalema. Vtedy sa Jeruzalem bude volať Ver­né mes­to a vrch Hos­podina zá­stupov Svätý vrch. 4 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ešte budú na uliciach Jeruzalema sedieť star­ci a staren­ky; každý s palicou v ruke pre svoj vy­soký vek. 5 A ulice mes­ta budú pl­né chlap­cov a dievčat hrajúcich sa na jeho uliciach.

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

4 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Ešte budú sedávať star­ci a stareny na uliciach Jeruzalema, a to každý svoju palicu vo svojej ruke pre vy­soký vek.

Evanjelický

4 Tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí: Ešte budú star­ci a stareny sedieť na námes­tiach Jeruzalema, a pre vy­soký vek bude mať každý v ruke palicu.

Ekumenický

4 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ešte budú na uliciach Jeruzalema sedieť star­ci a staren­ky; každý s palicou v ruke pre svoj vy­soký vek.

Bible21

4 Tak praví Hos­po­din zástupů: V ulicích Je­ruzalé­ma bu­dou znovu sedávat starci a stařenky, každý s ho­lí v ru­ce, jak bu­dou staří.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček