EkumenickýZachariáš8,3

Zachariáš 8:3

Tak­to hovorí Hos­podin: Vrátim sa na Sion a budem bývať upro­stred Jeruzalema. Vtedy sa Jeruzalem bude volať Ver­né mes­to a vrch Hos­podina zá­stupov Svätý vrch.


Verš v kontexte

2 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Veľmi hor­lím za Si­on, veľkým hnevom zaň hor­lím. 3 Tak­to hovorí Hos­podin: Vrátim sa na Sion a budem bývať upro­stred Jeruzalema. Vtedy sa Jeruzalem bude volať Ver­né mes­to a vrch Hos­podina zá­stupov Svätý vrch. 4 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ešte budú na uliciach Jeruzalema sedieť star­ci a staren­ky; každý s palicou v ruke pre svoj vy­soký vek.

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

3 Tak­to hovorí Hos­podin: Na­vrátim sa na Sion a budem bývať pro­stred Jeruzalema, a Jeruzalem sa bude volať mes­tom prav­dy a vrch Hos­podina Zá­stupov vr­chom svätos­ti.

Evanjelický

3 Tak­to vraví Hos­podin: Vrátim sa na Si­on, budem bývať upro­stred Jeruzalema a Jeruzalem sa bude volať ver­ným mes­tom a vr­chom Hos­podina moc­nos­tí, svätým vr­chom.

Ekumenický

3 Tak­to hovorí Hos­podin: Vrátim sa na Sion a budem bývať upro­stred Jeruzalema. Vtedy sa Jeruzalem bude volať Ver­né mes­to a vrch Hos­podina zá­stupov Svätý vrch.

Bible21

3 Tak praví Hos­po­din: Vrátím se na Sion a budu byd­let upro­střed Je­ruzalé­ma. Je­ruzalém bude na­zýván Měs­tem prav­dy a hora Hos­po­di­na zástupů Ho­rou sva­tosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček