EkumenickýZachariáš8,23

Zachariáš 8:23

Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: V tých dňoch sa chopí desať mužov z národov všet­kých jazykov ob­ruby odevu jud­ského muža, pev­ne ho uchopia a po­vedia: Chceme ísť s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.


Verš v kontexte

21 a obyvatelia jed­ného mes­ta pôj­du do druhého a po­vedia: Poďme, vy­ber­me sa udob­riť Hos­podinovu tvár a hľadať Hos­podina zá­stupov; pôj­dem aj ja! 22 Pôj­du mnohí ľudia a moc­né národy hľadať Hos­podina zá­stupov do Jeruzalema a udob­riť Hos­podinovu tvár. 23 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: V tých dňoch sa chopí desať mužov z národov všet­kých jazykov ob­ruby odevu jud­ského muža, pev­ne ho uchopia a po­vedia: Chceme ísť s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

23 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: V tých dňoch to bude, že sa chopia desiati mužovia zo všet­kých jazykov národov, že sa chopia krýd­la rúcha muža Žida a po­vedia: Nože nech ideme s vami, lebo sme počuli, že je Bôh s vami.

Evanjelický

23 Tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí: V tých dňoch desať národov všet­kých jazykov uchopí podolok Júdej­ca so slovami: Pôj­deme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.

Ekumenický

23 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: V tých dňoch sa chopí desať mužov z národov všet­kých jazykov ob­ruby odevu jud­ského muža, pev­ne ho uchopia a po­vedia: Chceme ísť s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.

Bible21

23 Tak praví Hos­po­din zástupů: V těch dnech se deset mužů mluvících jazyky vše­li­jakých národů chytí cípu rou­cha jedno­ho Ži­da se slovy: ‚Půjde­me s vá­mi. Slyše­li jsme, že s vá­mi je Bůh!‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček