EkumenickýZachariáš8,22

Zachariáš 8:22

Pôj­du mnohí ľudia a moc­né národy hľadať Hos­podina zá­stupov do Jeruzalema a udob­riť Hos­podinovu tvár.


Verš v kontexte

21 a obyvatelia jed­ného mes­ta pôj­du do druhého a po­vedia: Poďme, vy­ber­me sa udob­riť Hos­podinovu tvár a hľadať Hos­podina zá­stupov; pôj­dem aj ja! 22 Pôj­du mnohí ľudia a moc­né národy hľadať Hos­podina zá­stupov do Jeruzalema a udob­riť Hos­podinovu tvár. 23 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: V tých dňoch sa chopí desať mužov z národov všet­kých jazykov ob­ruby odevu jud­ského muža, pev­ne ho uchopia a po­vedia: Chceme ísť s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

22 A prij­dú mnohí ľudia a moc­né národy hľadať Hos­podina Zá­stupov v Jeruzaleme a po­kor­ne sa mod­liť pred tvárou Hos­podinovou.

Evanjelický

22 Vtedy prídu mnohí ľudia a moc­né národy hľadať Hos­podina moc­nos­tí v Jeruzaleme a prosiť Ho o priazeň.

Ekumenický

22 Pôj­du mnohí ľudia a moc­né národy hľadať Hos­podina zá­stupov do Jeruzalema a udob­riť Hos­podinovu tvár.

Bible21

22 Tak bu­dou při­cházet ve­liké kme­ny a mo­cné náro­dy, aby v Je­ruzalémě hledaly Hos­po­di­na zástupů a pro­si­ly Hos­po­di­na o přízeň.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček