EkumenickýZachariáš8,21

Zachariáš 8:21

a obyvatelia jed­ného mes­ta pôj­du do druhého a po­vedia: Poďme, vy­ber­me sa udob­riť Hos­podinovu tvár a hľadať Hos­podina zá­stupov; pôj­dem aj ja!


Verš v kontexte

20 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ešte prídu národy a obyvatelia veľkých miest 21 a obyvatelia jed­ného mes­ta pôj­du do druhého a po­vedia: Poďme, vy­ber­me sa udob­riť Hos­podinovu tvár a hľadať Hos­podina zá­stupov; pôj­dem aj ja! 22 Pôj­du mnohí ľudia a moc­né národy hľadať Hos­podina zá­stupov do Jeruzalema a udob­riť Hos­podinovu tvár.

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

21 A poj­dú obyvatelia jed­ného mes­ta k druhému a budú hovoriť: Poďme, nože poďme po­kor­ne sa mod­liť pred tvárou Hos­podinovou a hľadať Hos­podina Zá­stupov! Poj­dem i ja.

Evanjelický

21 obyvatelia jed­ného mes­ta pôj­du do druhého a po­vedia: Poďme prosiť Hos­podina o priazeň a hľadať Hos­podina moc­nos­tí! Pôj­dem aj ja!

Ekumenický

21 a obyvatelia jed­ného mes­ta pôj­du do druhého a po­vedia: Poďme, vy­ber­me sa udob­riť Hos­podinovu tvár a hľadať Hos­podina zá­stupov; pôj­dem aj ja!

Bible21

21 Z jedno­ho měs­ta půjdou k druhé­mu se slovy: ‚Po­jď­me pro­sit Hos­po­di­na o přízeň, po­jď­me hledat Hos­po­di­na zástupů! I já půjdu!‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček