EkumenickýZachariáš8,2

Zachariáš 8:2

Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Veľmi hor­lím za Si­on, veľkým hnevom zaň hor­lím.


Verš v kontexte

1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina: 2 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Veľmi hor­lím za Si­on, veľkým hnevom zaň hor­lím. 3 Tak­to hovorí Hos­podin: Vrátim sa na Sion a budem bývať upro­stred Jeruzalema. Vtedy sa Jeruzalem bude volať Ver­né mes­to a vrch Hos­podina zá­stupov Svätý vrch.

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

2 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Žiar­lim za Sion veľkou žiar­livosťou a veľkým hnevom prud­kým žiar­lim zaň.

Evanjelický

2 Tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí: Ne­smier­ne hor­lím za Si­on, a hor­lím zaň s veľkým hnevom.

Ekumenický

2 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Veľmi hor­lím za Si­on, veľkým hnevom zaň hor­lím.

Bible21

2 „Tak praví Hos­po­din zástupů: Hor­lím pro Sion ve­likou hor­livostí; hor­livostí pro něj jen hořím!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček