EkumenickýZachariáš8,19

Zachariáš 8:19

Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Pôst štvr­tého, pôst piateho, pôst sied­meho a pôst desiateho mesiaca bude pre Júdov dom dňami plesania, rados­ti a veselej oslavy. Pre­to miluj­te prav­du a po­koj!


Verš v kontexte

18 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina zá­stupov: 19 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Pôst štvr­tého, pôst piateho, pôst sied­meho a pôst desiateho mesiaca bude pre Júdov dom dňami plesania, rados­ti a veselej oslavy. Pre­to miluj­te prav­du a po­koj! 20 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ešte prídu národy a obyvatelia veľkých miest

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

19 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Pôst štvr­tého, pôst piateho, pôst sied­meho a pôst desiateho mesiaca bude domu Júdov­mu na veselosť a radosť a na roz­košné sláv­nos­ti; ale miluj­te prav­du a po­koj!

Evanjelický

19 Tak­to mi za­znelo slovo Hos­podina moc­nos­tí: Pôst štvr­tého a pôst piateho, pôst sied­meho a pôst desiateho mesiaca ob­ráti sa jud­skému domu na roz­koš, radosť a na milé sláv­nos­ti. Pre­to miluj­te prav­du a po­koj!

Ekumenický

19 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Pôst štvr­tého, pôst piateho, pôst sied­meho a pôst desiateho mesiaca bude pre Júdov dom dňami plesania, rados­ti a veselej oslavy. Pre­to miluj­te prav­du a po­koj!

Bible21

19 „Tak praví Hos­po­din zástupů: Půst ve čtvr­tém, pátém, sedmém i desátém měsíci se pro dům Judy stanou šťastný­mi slavnost­mi ra­dosti a ve­se­lí. Jen ale mi­lu­j­te prav­du a pokoj!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček