EkumenickýZachariáš8,18

Zachariáš 8:18

Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina zá­stupov:


Verš v kontexte

17 nech nik ne­zmýšľa vo svojom srd­ci zle proti svoj­mu blížnemu a ne­miluj­te krivú prísahu, lebo toto všet­ko sú veci, ktoré nenávidím — znie výrok Hos­podina. 18 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina zá­stupov: 19 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Pôst štvr­tého, pôst piateho, pôst sied­meho a pôst desiateho mesiaca bude pre Júdov dom dňami plesania, rados­ti a veselej oslavy. Pre­to miluj­te prav­du a po­koj!

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

18 A stalo sa slovo Hos­podina Zá­stupov ku mne po­vediac:

Evanjelický

18 Po­tom Hos­podin moc­nos­tí pre­hovoril ku mne.

Ekumenický

18 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina zá­stupov:

Bible21

18 Do­stal jsem slovo Hos­po­di­na zástupů:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček