EkumenickýZachariáš8,17

Zachariáš 8:17

nech nik ne­zmýšľa vo svojom srd­ci zle proti svoj­mu blížnemu a ne­miluj­te krivú prísahu, lebo toto všet­ko sú veci, ktoré nenávidím — znie výrok Hos­podina.


Verš v kontexte

16 Toto sú príkazy, ktoré máte za­chovávať: Hovor­te každý prav­du svoj­mu blížnemu, vo svojich bránach na­stoľuj­te prav­du, právo a po­koj, 17 nech nik ne­zmýšľa vo svojom srd­ci zle proti svoj­mu blížnemu a ne­miluj­te krivú prísahu, lebo toto všet­ko sú veci, ktoré nenávidím — znie výrok Hos­podina. 18 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina zá­stupov:

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

17 A ne­mys­lite ni­kto zlého na svojho blížneho vo svojom srd­ci ani ne­miluj­te falošnej prísahy, lebo práve všet­ko toto je to, čoho nenávidím, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

17 a ne­os­nuj­te zlé vo svojich srd­ciach jeden proti druhému. Ne­obľubuj­te krivú prísahu. Lebo všet­ko toto nenávidím - znie výrok Hos­podinov.

Ekumenický

17 nech nik ne­zmýšľa vo svojom srd­ci zle proti svoj­mu blížnemu a ne­miluj­te krivú prísahu, lebo toto všet­ko sú veci, ktoré nenávidím — znie výrok Hos­podina.

Bible21

17 Nikdo ne­vy­mýš­lej­te, jak ublížit svým bližním, a ne­li­buj­te si v křivé přísaze. To všech­no to­tiž nenávi­dím, praví Hospodin.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček