EkumenickýZachariáš8,16

Zachariáš 8:16

Toto sú príkazy, ktoré máte za­chovávať: Hovor­te každý prav­du svoj­mu blížnemu, vo svojich bránach na­stoľuj­te prav­du, právo a po­koj,


Verš v kontexte

15 tak som si opäť v týchto dňoch zau­mienil robiť dob­re Jeruzalemu a Júdov­mu domu. Neboj­te sa! 16 Toto sú príkazy, ktoré máte za­chovávať: Hovor­te každý prav­du svoj­mu blížnemu, vo svojich bránach na­stoľuj­te prav­du, právo a po­koj, 17 nech nik ne­zmýšľa vo svojom srd­ci zle proti svoj­mu blížnemu a ne­miluj­te krivú prísahu, lebo toto všet­ko sú veci, ktoré nenávidím — znie výrok Hos­podina.

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

16 Toto veci, ktoré budete robiť: Hovor­te prav­du každý so svojím blížnym, prav­du a súd po­koja súďte vo svojich bránach.

Evanjelický

16 Rob­te toto: Každý hovor­te prav­du so svojím blížnym, pri­sluhuj­te prav­du a blaho­dar­né právo vo svojich bránach,

Ekumenický

16 Toto sú príkazy, ktoré máte za­chovávať: Hovor­te každý prav­du svoj­mu blížnemu, vo svojich bránach na­stoľuj­te prav­du, právo a po­koj,

Bible21

16 Toto dě­lej­te: Mluv­te mezi se­bou prav­du a ve svých branách vy­nášej­te soud prav­dy a poko­je.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček