EkumenickýZachariáš8,13

Zachariáš 8:13

Ako ste boli kliat­bou medzi národ­mi, dom Júdov a dom Iz­raelov, tak vás vy­slobodím a budete požeh­naním. Neboj­te sa, nech spev­nejú vaše ruky!


Verš v kontexte

12 Semenom bude po­koj, vinič prinesie ovocie, zem vy­dá svoju úrodu, nebesá dajú svoju rosu a toto všet­ko dám do dedičs­tva zvyšku toh­to ľudu. 13 Ako ste boli kliat­bou medzi národ­mi, dom Júdov a dom Iz­raelov, tak vás vy­slobodím a budete požeh­naním. Neboj­te sa, nech spev­nejú vaše ruky! 14 Lebo tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ako som za­mýšľal robiť vám zle, keď ma vaši ot­covia hnevali — hovorí Hos­podin zá­stupov —, a nezľutoval som sa,

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

13 A stane sa, že jako ste boli kliat­bou medzi národami, dome Júdov a dome Iz­raelov, tak vás za­chránim, a budete požeh­naním! Neboj­te sa, nech sa po­sil­nia vaše ruky!

Evanjelický

13 Dom Júdov a dom Iz­raela: boli ste kliat­bou medzi národ­mi, ale teraz vás vy­slobodím a budete požeh­naním. Neboj­te sa, nech spev­nejú vaše ruky.

Ekumenický

13 Ako ste boli kliat­bou medzi národ­mi, dom Júdov a dom Iz­raelov, tak vás vy­slobodím a budete požeh­naním. Neboj­te sa, nech spev­nejú vaše ruky!

Bible21

13 Jako jste byli mezi náro­dy klet­bou, dome jud­ský a dome iz­rael­ský, tak také bu­dete požeh­náním, až vás za­chráním. Ne­boj­te se a vzchop­te se!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček