EkumenickýZachariáš8,11

Zachariáš 8:11

Teraz však nebudem k zvyškom toh­to ľudu taký ako v predchádzajúcich dňoch — hovorí Hos­podin zá­stupov.


Verš v kontexte

10 Lebo pred tými dňami nebola pláca pre človeka, ani žiad­ne kr­mivo pre dobytok. Kto od­chádzal alebo pri­chádzal, ne­mal po­koj od ne­priateľov: ob­rátil som všet­kých ľudí proti sebe. 11 Teraz však nebudem k zvyškom toh­to ľudu taký ako v predchádzajúcich dňoch — hovorí Hos­podin zá­stupov. 12 Semenom bude po­koj, vinič prinesie ovocie, zem vy­dá svoju úrodu, nebesá dajú svoju rosu a toto všet­ko dám do dedičs­tva zvyšku toh­to ľudu.

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale teraz už nebudem ostatku tohoto ľudu, jako som mu bol za tam­tých pr­vých dní, hovorí Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

11 Teraz sa však ne­staviam proti zvyšku toh­to ľudu ako v predošlých dňoch - znie výrok Hos­podina moc­nos­tí.

Ekumenický

11 Teraz však nebudem k zvyškom toh­to ľudu taký ako v predchádzajúcich dňoch — hovorí Hos­podin zá­stupov.

Bible21

11 Teď už ale ne­bu­du s po­zůstatkem to­ho­to lidu na­kládat tak jako dříve, praví Hos­po­din zástupů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček