EkumenickýZachariáš5

Zachariáš

Šieste videnie: Letiaci zvitok1 Znovu som zo­dvihol zrak, po­zrel som a videl som letiaci zvitok. 2 Spýtal sa ma: Čo vidíš? Od­povedal som: Vidím letiaci zvitok, jeho dĺžka je dvad­sať lakťov a šír­ka desať lakťov. 3 Po­vedal mi: To je kliat­ba, ktorá vy­chádza na celú krajinu; každý zlodej a každý, kto krivo pri­sahá, ňou bude od­tiaľto od­stránený. 4 Vy­vediem ju — znie výrok Hos­podina zá­stupov — voj­de do domu zlodeja a do domu toho, kto krivo pri­sahá v mojom mene; usadí sa v jeho dome a ú­pl­ne ho zničí — jeho trámy aj jeho kamene. Siedme videnie: Žena v éfe5 Po­tom vy­šiel an­jel, ktorý hovoril so mnou, a po­vedal mi: Zo­dvih­ni zrak a po­zri, čo to vy­chádza! 6 Spýtal som sa: Čo je to? Od­povedal: To sa ukazuje éfa. A po­kračoval: To je zjav celej krajiny. 7 Vtom sa zdvih­la olovená po­kriev­ka a jed­na žena sedela upro­stred éfy. 8 Po­vedal: Toto je bez­božnosť. Sotil ju do éfy a jej ot­vor za­kryl oloveným po­klopom. 9 Zo­dvihol som zrak, po­zrel som a videl som pri­chádzať dve ženy: vietor im dvíhal kríd­la — mali totiž kríd­la podob­né kríd­lam bociana — zdvih­li éfu medzi zem a nebo. 10 Vtedy som sa spýtal an­jela, ktorý hovoril so mnou: Kam berú tú éfu? 11 Od­povedal mi: Chcú jej po­staviť dom v krajine Šineár. Keď ho pri­pravia, tam ju položia na jej pod­stavec.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček