EkumenickýZachariáš3,5

Zachariáš 3:5

Po­tom po­vedal: Položte mu na hlavu čis­tý tur­ban! Vtedy mu položili na hlavu čis­tý tur­ban a ob­liek­li ho do šiat; Hos­podinov an­jel pri­tom stál.


Verš v kontexte

4 Tým, čo stáli pred ním, od­vetil: Vy­zlečte mu špinavý odev! Jemu po­vedal: Po­zri, sňal som z teba tvoju vinu, aby som ťa ob­liekol do sláv­nost­ného rúcha! 5 Po­tom po­vedal: Položte mu na hlavu čis­tý tur­ban! Vtedy mu položili na hlavu čis­tý tur­ban a ob­liek­li ho do šiat; Hos­podinov an­jel pri­tom stál. 6 Hos­podinov an­jel pri­svedčil Jozu­ovi:

späť na Zachariáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 A po­vedal som: Nech položia čis­tý ovoj na jeho hlavu! A tak položili čis­tý ovoj na jeho hlavu a ob­liek­li ho do rúcha, a an­jel Hos­podinov stál tam.

Evanjelický

5 Ja som po­vedal: Položte mu na hlavu čis­tý tur­ban! Vtedy mu položili na hlavu čis­tý tur­ban a ob­liek­li mu šaty. A an­jel Hos­podinov stál pri tom.

Ekumenický

5 Po­tom po­vedal: Položte mu na hlavu čis­tý tur­ban! Vtedy mu položili na hlavu čis­tý tur­ban a ob­liek­li ho do šiat; Hos­podinov an­jel pri­tom stál.

Bible21

5 Ře­kl jsem: „Vsaď­te mu na hlavu čis­tý turban!“ Vsa­di­li mu tedy na hlavu čis­tý turban a ob­lék­li mu rou­cha. Hos­po­dinův an­děl stál u to­ho.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček