EkumenickýZachariáš3,1

Zachariáš 3:1

Po­tom mi ukázal veľkňaza Jozuu, ktorý stál pred Hos­podinovým an­jelom. Po jeho pravici stál satan, aby na neho žaloval.


Verš v kontexte

1 Po­tom mi ukázal veľkňaza Jozuu, ktorý stál pred Hos­podinovým an­jelom. Po jeho pravici stál satan, aby na neho žaloval. 2 Hos­podin po­vedal satanovi: Nech ťa Hos­podin po­kar­há, satan! Nech ťa po­kar­há Hos­podin, ktorý si vy­volil Jeruzalem! Či on nie je ob­horok, vy­tr­hnutý z ohňa? 3 Jozua bol ob­lečený v špinavom odeve a stál pred an­jelom.

späť na Zachariáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Po­tom mi ukázal Jozuu, naj­väčšieho kňaza, ktorý stál pred an­jelom Hos­podinovým, a Satan, útočník, stál po jeho pravici, aby útočil na neho.

Evanjelický

1 Po­tom mi ukázal veľkňaza Józuu, stojaceho pred an­jelom Hos­podinovým, a satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval.

Ekumenický

1 Po­tom mi ukázal veľkňaza Jozuu, ktorý stál pred Hos­podinovým an­jelom. Po jeho pravici stál satan, aby na neho žaloval.

Bible21

1 Po­tom mi ukázal ve­lekněze Jošuu, jak sto­jí před Hos­po­di­novým an­dělem; po pravici mu stál sa­tan, aby ho obviňoval.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček