EkumenickýZachariáš14,8

Zachariáš 14:8

V ten deň bude z Jeruzalema vy­tekať živá voda, polo­vica do mora na východ a polo­vica do mora na západ. Tak to bude v lete i v zime.


Verš v kontexte

7 Bude to jediný deň známy iba Hos­podinovi. Nebude to ani deň, ani noc, ale vo večer­nom čase bude svet­lo. 8 V ten deň bude z Jeruzalema vy­tekať živá voda, polo­vica do mora na východ a polo­vica do mora na západ. Tak to bude v lete i v zime. 9 Hos­podin bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude jediný Hos­podin a jeho meno jediné.

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

8 A stane sa toho dňa, že budú vy­chádzať živé vody z Jeruzalema; jed­na ich polo­vica poj­de do východ­ného mora a ich d­ruhá polovica do západ­ného mora; v lete i v zime tak bude.

Evanjelický

8 V ten deň vy­trysk­nú živé vody z Jeruzalema: polo­vica k východ­nému a polo­vica k západ­nému moru. Tak to bude v lete i v zime.

Ekumenický

8 V ten deň bude z Jeruzalema vy­tekať živá voda, polo­vica do mora na východ a polo­vica do mora na západ. Tak to bude v lete i v zime.

Bible21

8 V onen den po­tečou z Je­ruzalé­ma živé vo­dy, po­lovi­na k Mrt­vé­mu moři na východě a po­lovi­na ke Středo­zemní­mu moři na západě. Po­tečou v létě tak jako v zi­mě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček