EkumenickýZachariáš14,5

Zachariáš 14:5

Vtedy budete utekať do údolia medzi mojimi vr­ch­mi, lebo toto hor­ské údolie bude siahať až k Acalu. Budete utekať, ako ste bežali pred zeme­trasením v dňoch jud­ského kráľa Uzziju. Vtedy príde Hos­podin, môj Boh, a všet­ci jeho svätí s ním.


Verš v kontexte

4 Jeho nohy v ten deň za­stanú na Olivovom vr­chu, ktorý leží na východ od Jeruzalema, a Olivový vrch sa rozštiepi na­poly — od východu na západ — a utvorí sa veľmi veľké údolie. Polo­vica vr­chu sa po­sunie na sever a polo­vica na juh. 5 Vtedy budete utekať do údolia medzi mojimi vr­ch­mi, lebo toto hor­ské údolie bude siahať až k Acalu. Budete utekať, ako ste bežali pred zeme­trasením v dňoch jud­ského kráľa Uzziju. Vtedy príde Hos­podin, môj Boh, a všet­ci jeho svätí s ním. 6 V ten deň nebude svet­lo ani zima, ani mráz.

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

5 A bude utekať dolinou mojich vr­chov, lebo dolina vr­chov bude sahať po Ácel. A budete utekať, ako ste utekali pred zemetrasením za dní Uziáša, jud­ského kráľa. A tak prijde Hos­podin, môj Bôh, a všetci svätí s tebou.

Evanjelický

5 Budete od­tiaľ utekať údolím mojich vr­chov, pre­tože údolie bude siahať až k Ácalu. Budete utekať, ako ste utekali pred zeme­trasením za čias jud­ského kráľa Uziju. Vtedy príde Hos­podin, môj Boh, a všet­ci svätí s Ním.

Ekumenický

5 Vtedy budete utekať do údolia medzi mojimi vr­ch­mi, lebo toto hor­ské údolie bude siahať až k Acalu. Budete utekať, ako ste bežali pred zeme­trasením v dňoch jud­ského kráľa Uzziju. Vtedy príde Hos­podin, môj Boh, a všet­ci jeho svätí s ním.

Bible21

5 Tím­to mým hor­ským údo­lím bu­dete moci utéci, ne­boť se po­táh­ne až k Acalu. Bu­dete utí­kat, jako jste utíka­li před zemětřesením za dnů jud­ského krále Uziáše. A teh­dy při­jde Hos­po­din, můj Bůh, a všich­ni svatí s ním.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček