EkumenickýZachariáš14,4

Zachariáš 14:4

Jeho nohy v ten deň za­stanú na Olivovom vr­chu, ktorý leží na východ od Jeruzalema, a Olivový vrch sa rozštiepi na­poly — od východu na západ — a utvorí sa veľmi veľké údolie. Polo­vica vr­chu sa po­sunie na sever a polo­vica na juh.


Verš v kontexte

3 Po­tom Hos­podin vy­tiah­ne a bude bojovať proti tým národom, ako bojoval v deň voj­ny. 4 Jeho nohy v ten deň za­stanú na Olivovom vr­chu, ktorý leží na východ od Jeruzalema, a Olivový vrch sa rozštiepi na­poly — od východu na západ — a utvorí sa veľmi veľké údolie. Polo­vica vr­chu sa po­sunie na sever a polo­vica na juh. 5 Vtedy budete utekať do údolia medzi mojimi vr­ch­mi, lebo toto hor­ské údolie bude siahať až k Acalu. Budete utekať, ako ste bežali pred zeme­trasením v dňoch jud­ského kráľa Uzziju. Vtedy príde Hos­podin, môj Boh, a všet­ci jeho svätí s ním.

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

4 A jeho nohy budú stáť toho dňa na Olivovom vr­chu, ktorý je naproti Jeruzalemu od východu, a Olivový vrch sa ro­z­dvojí od svojej polo­vice na východ a na západ v dolinu veľmi velikú. A polo­vica vr­chu uhne na sever a jeho d­ruhá polovica na juh.

Evanjelický

4 V ten deň za­stanú Jeho nohy na Olivovom vr­chu, ktorý leží východ­ne od Jeruzalema, takže sa Olivový vrch rozštiepi spolovice na východ a na západ. Vznik­ne veľmi veľké údolie a ustúpi polo­vica vr­chu na sever a polo­vica na juh.

Ekumenický

4 Jeho nohy v ten deň za­stanú na Olivovom vr­chu, ktorý leží na východ od Jeruzalema, a Olivový vrch sa rozštiepi na­poly — od východu na západ — a utvorí sa veľmi veľké údolie. Polo­vica vr­chu sa po­sunie na sever a polo­vica na juh.

Bible21

4 V onen den stanou jeho nohy na Olivetské hoře, ležící východně před Je­ruzalé­mem. Olivetská hora se teh­dy roz­dělí ved­ví, takže od výcho­du na západ vznikne ši­ré údo­lí; po­lovi­na hory ustoupí na se­ver a po­lovi­na na jih.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček