EkumenickýZachariáš14,3

Zachariáš 14:3

Po­tom Hos­podin vy­tiah­ne a bude bojovať proti tým národom, ako bojoval v deň voj­ny.


Verš v kontexte

2 Zhromaždím všet­ky národy k Jeruzalemu do boja, zauj­mú mes­to, domy vy­plienia, ženy znásil­nia. Polo­vica mes­ta pôj­de do zajatia, ale zvyšok ľudu mes­ta ne­vyničia. 3 Po­tom Hos­podin vy­tiah­ne a bude bojovať proti tým národom, ako bojoval v deň voj­ny. 4 Jeho nohy v ten deň za­stanú na Olivovom vr­chu, ktorý leží na východ od Jeruzalema, a Olivový vrch sa rozštiepi na­poly — od východu na západ — a utvorí sa veľmi veľké údolie. Polo­vica vr­chu sa po­sunie na sever a polo­vica na juh.

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

3 Ale Hospodin vy­j­de a bude bojovať proti tým národom ako v deň, v ktorý bojuje, v deň bit­ky.

Evanjelický

3 Lebo Hos­podin vy­tiah­ne a bude bojovať proti tým národom, ako keď bojoval v deň boja.

Ekumenický

3 Po­tom Hos­podin vy­tiah­ne a bude bojovať proti tým národom, ako bojoval v deň voj­ny.

Bible21

3 Teh­dy Hos­po­din vy­táh­ne a bude bo­jovat s tě­mi náro­dy – tak, jak on bo­juje v den bitvy!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček