EkumenickýZachariáš14,20

Zachariáš 14:20

V ten deň bude na zvončekoch koní nápis: Za­svätený Hos­podinovi. A hr­n­ce v Hospodinovom dome budú ako obet­né nádoby pred ol­tárom.


Verš v kontexte

19 Toto bude trest za hriech Egyp­ta a za hriech všet­kých národov, čo ne­vys­túpia svätiť sláv­nosť stán­kov. 20 V ten deň bude na zvončekoch koní nápis: Za­svätený Hos­podinovi. A hr­n­ce v Hospodinovom dome budú ako obet­né nádoby pred ol­tárom. 21 Každý hr­niec v Jeruzaleme a v Judsku bude za­svätený Hos­podinovi zá­stupov. Všet­ci obetujúci prídu a vez­mú si z nich a v nich budú variť, takže v ten deň už nebude kup­cov v dome Hos­podina zá­stupov.

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

20 Toho dňa bude na zvon­coch koňa: Sväté Hos­podinovi, a hr­n­ce v dome Hos­podinovom budú jako čaše pred ol­tárom.

Evanjelický

20 V ten deň bude na zvončekoch koní na­písané: Svätý pre Hos­podina! V dome Hos­podinovom bude hr­n­cov ako obet­ných čiaš pred ol­tárom.

Ekumenický

20 V ten deň bude na zvončekoch koní nápis: Za­svätený Hos­podinovi. A hr­n­ce v Hospodinovom dome budú ako obet­né nádoby pred ol­tárom.

Bible21

20 V onen den bude na koňských zvon­cích nápis: SVATÝ HOS­PO­DI­NU. Hrn­ce v Hos­po­di­nově chrá­mu bu­dou stejně svaté jako obětní mísy před ol­tářem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček