EkumenickýZachariáš14,19

Zachariáš 14:19

Toto bude trest za hriech Egyp­ta a za hriech všet­kých národov, čo ne­vys­túpia svätiť sláv­nosť stán­kov.


Verš v kontexte

18 Ak ne­vys­túpi a ne­príde ani po­kolenie Egypťanov, nebude pršať ani im. Za­stih­ne ich rana, ktorou Hos­podin ud­rie národy, čo ne­vys­túpia svätiť sláv­nosť stán­kov. 19 Toto bude trest za hriech Egyp­ta a za hriech všet­kých národov, čo ne­vys­túpia svätiť sláv­nosť stán­kov. 20 V ten deň bude na zvončekoch koní nápis: Za­svätený Hos­podinovi. A hr­n­ce v Hospodinovom dome budú ako obet­né nádoby pred ol­tárom.

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

19 To bude t­rest za hriech Egyp­ta a t­rest za hriech všet­kých národov, ktoré ne­prij­dú hore, aby slávily sláv­nosť stánov.

Evanjelický

19 To bude trest za hriech Egyp­ta a všet­kých národov, ktoré ne­prídu sláviť sviatok stán­kov.

Ekumenický

19 Toto bude trest za hriech Egyp­ta a za hriech všet­kých národov, čo ne­vys­túpia svätiť sláv­nosť stán­kov.

Bible21

19 Ta­kový bude trest Egyp­ta a trest všech národů, které by ne­putovaly slavit Svá­tek stánků.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček