EkumenickýZachariáš14,17

Zachariáš 14:17

Ak nie­ktoré z týchto po­kolení ne­vys­túpia do Jeruzalema po­kloniť sa kráľovi, Hos­podinovi zá­stupov, nebude im pršať.


Verš v kontexte

16 No všet­ci, čo ostanú z rozličných národov, ktoré tiah­li proti Jeruzalemu, rok čo rok budú putovať, aby sa po­klonili kráľovi, Hos­podinovi zá­stupov a svätili sláv­nosť stán­kov. 17 Ak nie­ktoré z týchto po­kolení ne­vys­túpia do Jeruzalema po­kloniť sa kráľovi, Hos­podinovi zá­stupov, nebude im pršať. 18 Ak ne­vys­túpi a ne­príde ani po­kolenie Egypťanov, nebude pršať ani im. Za­stih­ne ich rana, ktorou Hos­podin ud­rie národy, čo ne­vys­túpia svätiť sláv­nosť stán­kov.

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

17 A stane sa, že kto ne­prij­de z čeľadí zeme hore do Jeruzalema, aby sa klaňal Kráľovi Hos­podinovi Zá­stupov, nebude na nich dažďa.

Evanjelický

17 Ale nad čeľaďou zeme, ktorá z nich ne­príde do Jeruzalema klaňať sa kráľovi, Hos­podinovi moc­nos­tí, nebude dážď.

Ekumenický

17 Ak nie­ktoré z týchto po­kolení ne­vys­túpia do Jeruzalema po­kloniť sa kráľovi, Hos­podinovi zá­stupov, nebude im pršať.

Bible21

17 Pokud něk­terý lid země ne­půjde do Je­ruzalé­ma klanět se Krá­li, Hos­po­di­nu zástupů, ne­do­stane se jim déšť.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček