EkumenickýZachariáš14,11

Zachariáš 14:11

Budú v ňom bývať a nezasiah­ne ho voj­nová kliat­ba. Jeruzalem bude bývať v bezpečí.


Verš v kontexte

10 Celá krajina sa zmení na rovinu, ktorá siaha od Geby po Rim­món na juh od Jeruzalema. Ten bude vy­čnievať a ostane na svojom mies­te od Ben­jamínovej brány až po mies­to starobylej Rožnej brány a od veže Chananeel až po Kráľov­ské lisy. 11 Budú v ňom bývať a nezasiah­ne ho voj­nová kliat­ba. Jeruzalem bude bývať v bezpečí. 12 Toto bude rana, ktorou Hos­podin ud­rie všet­ky národy, čo bojovali proti Jeruzalemu: bude sa im roz­kladať telo, hoci budú stáť na nohách, oči im vy­hnijú v jamkách a jazyk im zhnije v ústach.

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

11 A budú bývať v ňom, a nebude už viacej kliat­by, a Jeruzalem bude bývať bez­pečne.

Evanjelický

11 Budú v ňom bývať; voj­novej kliat­by viac už nebude, takže Jeruzalem bude bývať v bez­pečí.

Ekumenický

11 Budú v ňom bývať a nezasiah­ne ho voj­nová kliat­ba. Jeruzalem bude bývať v bezpečí.

Bible21

11 Je­ruzalém bude obyd­len a už nikdy ne­pro­padne klat­bě; bude se v něm byd­let bez­pečně.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček