EkumenickýZachariáš14,1

Zachariáš 14:1

Hľa, pri­chádza deň Hos­podina, vtedy sa v tvojom strede bude deliť korisť.


Verš v kontexte

1 Hľa, pri­chádza deň Hos­podina, vtedy sa v tvojom strede bude deliť korisť. 2 Zhromaždím všet­ky národy k Jeruzalemu do boja, zauj­mú mes­to, domy vy­plienia, ženy znásil­nia. Polo­vica mes­ta pôj­de do zajatia, ale zvyšok ľudu mes­ta ne­vyničia. 3 Po­tom Hos­podin vy­tiah­ne a bude bojovať proti tým národom, ako bojoval v deň voj­ny.

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

1 Hľa, pri­chádza deň Hos­podinovi, a roz­delená bude tvoja korisť v tvojom strede.

Evanjelický

1 Hľa, pri­chádza deň Hos­podinov, a korisť tebe odňatá bude roz­delená upro­stred teba.

Ekumenický

1 Hľa, pri­chádza deň Hos­podina, vtedy sa v tvojom strede bude deliť korisť.

Bible21

1 Hle, při­chází Hos­po­dinův den! Tvůj majetek padne za kořist pří­mo ve tvých zdech.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček