EkumenickýZachariáš10

Zachariáš

Pád nepriateľa — obnova Izraela1 Pros­te Hos­podina o dážď v čase jar­ného dažďa! Hos­podin utvára búr­kové mračná, dáva do nich výdat­ný dážď a každému trávu na poli. 2 Lebo bôžikovia hovorili ne­zmys­ly, vešt­ci videli klam­stvá, vy­kladajú prázd­ne sny a már­ne po­tešujú. Pre­to ľudia od­tiah­li ako stádo, sú po­korení, lebo niet pas­tiera. 3 Proti pas­tierom vzbĺkol môj hnev a vod­cov stáda navštívim. Lebo Hos­podin zá­stupov navštívil svoje stádo, dom Júdu; urobil ich podob­nými svoj­mu nád­her­nému voj­novému tátošovi. 4 Bude z neho uhol­ný kameň, bude z neho kolík, bude z neho bojová kuša. Z neho vy­j­de každý utláčateľ. 5 Budú ako hr­dinovia vo voj­ne, ktorí šliapu blato ulíc. Budú bojovať, lebo Hos­podin je s nimi a za­han­bia aj jazd­cov na koňoch. 6 Po­sil­ním Júdov dom a Jozefov dom za­chránim, pri­vediem ich späť, veď som ich omilos­til. Budú, akoby som ich neza­vr­hol, lebo ja, Hos­podin, som ich Boh a vy­počujem ich. 7 Ef­rajimov­ci budú ako hr­dinovia, srd­ce sa im za­raduje sťa od vína. Ich synovia to uvidia a budú sa tešiť, srd­ce im bude plesať v Hospodinovi. 8 Za­pís­kam na nich a zhromaždím ich, lebo som ich vy­kúpil, bude ich tak veľa, ako ich bývalo. 9 Rozo­sejem ich medzi národy a v diaľavách budú na mňa spomínať, budú žiť so svojimi syn­mi a vrátia sa. 10 Pri­vediem ich späť z egyptskej krajiny a z Asýrie ich zhromaždím, pri­vediem ich do krajiny Gileád a Libanon, no nebude pre nich do­sť mies­ta. 11 Keď pôj­du cez more úz­kos­ti, on zrazí vlny do mora a vy­schnú všet­ky hl­biny Nílu, zrúti sa pýcha Asýrie a zmiz­ne ber­la Egyp­ta. 12 Po­sil­ním ich v Hospodinovi a budú spolu kráčať v jeho mene, — znie výrok Hos­podina.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček