EkumenickýZachariáš1,8

Zachariáš 1:8

Videl som v noci: Hľa, ktosi sedel na ryšavom koni. Stál medzi myr­tami v hlbine a za ním boli ryšavé, plavé a biele kone.


Verš v kontexte

7 Dvad­siaty štvr­tý deň jedenás­teho mesiaca — mesiaca šebat — v druhom roku Dária, za­znelo slovo Hos­podina k prorokovi Za­chariášovi, synovi Berechiju, Id­dov­ho syna, tak­to: 8 Videl som v noci: Hľa, ktosi sedel na ryšavom koni. Stál medzi myr­tami v hlbine a za ním boli ryšavé, plavé a biele kone. 9 Spýtal som sa: Pane, čo sú tieto veci? Od­povedal mi an­jel, ktorý so mnou hovoril: Ja ti ukážem, čo sú.

späť na Zachariáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Videl som vnoci a hľa, nejaký muž sedel na čer­venom koni a stál medzi myr­tami, ktoré v doline, a za ním čer­vené kone, strakaté a biele.

Evanjelický

8 V noci som videl: Aj­hľa, muž sedel na čer­venom koni. Ten stál medzi myr­tami v hl­bine a za ním boli kone čer­vené, plavé a biele.

Ekumenický

8 Videl som v noci: Hľa, ktosi sedel na ryšavom koni. Stál medzi myr­tami v hlbine a za ním boli ryšavé, plavé a biele kone.

Bible21

8 V noci jsem měl vi­dění – hle, jakýsi jez­dec na rudém ko­ni! Stál mezi myr­ta­mi v hlu­boké rok­li a za ním koně rudí, zla­taví a bílí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček