EkumenickýZachariáš1,7

Zachariáš 1:7

Dvad­siaty štvr­tý deň jedenás­teho mesiaca — mesiaca šebat — v druhom roku Dária, za­znelo slovo Hos­podina k prorokovi Za­chariášovi, synovi Berechiju, Id­dov­ho syna, tak­to:


Verš v kontexte

6 A či moje slová a ustanovenia, ktoré som nariadil svojim sluhom prorokom, nezasiah­li vašich ot­cov? Vtedy sa ob­rátili a vraveli: Ako sa Hos­podin zá­stupov roz­hodol, čo s nami urobí podľa našich ciest a skut­kov, tak s nami aj urobil. 7 Dvad­siaty štvr­tý deň jedenás­teho mesiaca — mesiaca šebat — v druhom roku Dária, za­znelo slovo Hos­podina k prorokovi Za­chariášovi, synovi Berechiju, Id­dov­ho syna, tak­to: 8 Videl som v noci: Hľa, ktosi sedel na ryšavom koni. Stál medzi myr­tami v hlbine a za ním boli ryšavé, plavé a biele kone.

späť na Zachariáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Dvad­siateho a štvr­tého dňa, jedenás­teho mesiaca (to je mesiac Šebát), druhého roku Dária stalo sa slovo Hos­podinovo k Za­chariášovi, synovi Berechiáša, syna Id­dov­ho, prorokovi, tak­to:

Evanjelický

7 Dvad­siateho štvr­tého dňa jedenás­teho mesiaca, to jest mesiaca šebát, druhého roku Dári­ovej vlády za­znelo slovo Hos­podinovo prorokovi Za­chariášovi, synovi Id­dov­ho syna Berech­ju, tak­to:

Ekumenický

7 Dvad­siaty štvr­tý deň jedenás­teho mesiaca — mesiaca šebat — v druhom roku Dária, za­znelo slovo Hos­podina k prorokovi Za­chariášovi, synovi Berechiju, Id­dov­ho syna, tak­to:

Bible21

7 Čtyři­a­dvacátého dne je­denáctého měsíce, to­tiž měsíce še­bat, ve druhém roce Da­re­i­ovy vlá­dy do­stal pro­rok Za­cha­ri­áš, syn Be­re­chiáše, syna Idova, slovo Hos­po­di­novo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček