EkumenickýZachariáš1,5

Zachariáš 1:5

a vaši ot­covia, kde sú? A proroci — vari budú žiť večne?


Verš v kontexte

4 Nebuďte ako vaši ot­covia, ku ktorým volali skorší proroci: Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Od­vráťte sa teda od svojich zlých ciest a od svojich zlých skut­kov; no ne­počúvali a ne­všímali si ma — znie výrok Hos­podina — 5 a vaši ot­covia, kde sú? A proroci — vari budú žiť večne? 6 A či moje slová a ustanovenia, ktoré som nariadil svojim sluhom prorokom, nezasiah­li vašich ot­cov? Vtedy sa ob­rátili a vraveli: Ako sa Hos­podin zá­stupov roz­hodol, čo s nami urobí podľa našich ciest a skut­kov, tak s nami aj urobil.

späť na Zachariáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Vaši ot­covia, kde sú? A proroci, či azda budú žiť na veky?

Evanjelický

5 Kdeže sú teraz vaši ot­covia? A proroci? Či žijú večne?

Ekumenický

5 a vaši ot­covia, kde sú? A proroci — vari budú žiť večne?

Bible21

5 Kde jsou teď vaši ot­cové? A ti pro­ro­ci – ži­jí snad navěky?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček