EkumenickýZachariáš1,4

Zachariáš 1:4

Nebuďte ako vaši ot­covia, ku ktorým volali skorší proroci: Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Od­vráťte sa teda od svojich zlých ciest a od svojich zlých skut­kov; no ne­počúvali a ne­všímali si ma — znie výrok Hos­podina —


Verš v kontexte

3 Po­vedz im teda: Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Vráťte sa ku mne — znie výrok Hos­podina zá­stupov — a ja sa vrátim k vám, hovorí Hos­podin zá­stupov. 4 Nebuďte ako vaši ot­covia, ku ktorým volali skorší proroci: Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Od­vráťte sa teda od svojich zlých ciest a od svojich zlých skut­kov; no ne­počúvali a ne­všímali si ma — znie výrok Hos­podina — 5 a vaši ot­covia, kde sú? A proroci — vari budú žiť večne?

späť na Zachariáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Nebuďte jako vaši ot­covia, na ktorých volávali driev­ni proroci a vraveli: Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Nože sa na­vráťte od svojich zlých ciest a od svojich zlých skut­kov, ale ne­pos­lúch­li ani ne­pozorovali ušami na mňa, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

4 Nebuďte ako vaši ot­covia, ktorým pr­vší proroci pri­volávali: Tak­to hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Od­vráťte sa od svojich zlých ciest a od svojich zlých skut­kov! Ale oni ne­počúvali, ani ned­bali na mňa - znie výrok Hos­podinov.

Ekumenický

4 Nebuďte ako vaši ot­covia, ku ktorým volali skorší proroci: Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Od­vráťte sa teda od svojich zlých ciest a od svojich zlých skut­kov; no ne­počúvali a ne­všímali si ma — znie výrok Hos­podina —

Bible21

4 Ne­buď­te jako vaši ot­cové, ke kterým vo­la­li dávní pro­ro­ci: ‚Tak praví Hos­po­din zástupů: Od­vrať­te se od svých zlých cest, od svého zlého jednání!‘ Vy jste ale ne­po­s­lou­cha­li, vůbec jste si jich ne­vší­ma­li, praví Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček