EkumenickýZachariáš1,17

Zachariáš 1:17

Ďalej hlásaj: Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Moje mes­tá budú ešte oplývať dob­rom, Hos­podin ešte po­teší Sion a opäť si vy­volí Jeruzalem.


Verš v kontexte

15 a veľmi sa hnevám na sebavedomé národy, ktoré na­pomáhali zlo, keď som sa iba trochu hneval. 16 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: Ob­rátim sa k Jeruzalemu s milosrdenstvom, bude v ňom vy­budovaný môj dom — znie výrok Hos­podina zá­stupov — a nad Jeruzalemom sa na­tiah­ne merad­lo. 17 Ďalej hlásaj: Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Moje mes­tá budú ešte oplývať dob­rom, Hos­podin ešte po­teší Sion a opäť si vy­volí Jeruzalem.

späť na Zachariáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Volaj ešte a po­vedz: Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Ešte sa roz­pŕch­nu moje mes­tá pre hoj­nosť dobrého, a ešte po­teší Hos­podin Sion a ešte si vyvolí Jeruzalem.

Evanjelický

17 Ďalej zves­tuj: Tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí: Ešte budú moje mes­tá oplývať požeh­naním; Hos­podin ešte po­teší Sion a znova si vy­volí Jeruzalem.

Ekumenický

17 Ďalej hlásaj: Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Moje mes­tá budú ešte oplývať dob­rom, Hos­podin ešte po­teší Sion a opäť si vy­volí Jeruzalem.

Bible21

17 Vo­lej dál – Tak praví Hos­po­din zástupů: Má měs­ta bu­dou znovu přeté­kat vším dob­rým. Hos­po­din znovu po­těší Sion a znovu vy­vo­lí Jeruzalém.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček