EkumenickýTítovi3,4

Títovi 3:4

Ale keď sa zjavila dob­rotivosť nášho Spasiteľa, Boha, a jeho lás­ka k ľuďom,


Verš v kontexte

3 Veď aj my sme boli kedysi nerozum­ní a ne­pos­lušní, blúdili sme, boli sme ot­rok­mi všelijakých vášní a roz­koší, žili sme v zlobe a závis­ti, opo­vr­hnutiahod­ní, nenávideli sme jed­ni druhých. 4 Ale keď sa zjavila dob­rotivosť nášho Spasiteľa, Boha, a jeho lás­ka k ľuďom, 5 za­chránil nás nie pre skut­ky spravod­livos­ti, ktoré sme urobili my, ale podľa svoj­ho milo­sr­den­stva, kúpeľom znovuz­rodenia a ob­novy v Duchu Svätom,

späť na Títovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 Ale keď sa zjavila dob­rota a ľudomil­nosť nášho Spasiteľa Boha,

Evanjelický

4 Ale keď sa zjavila dob­rota a lás­kavosť nášho Spasiteľa Boha k ľuďom,

Ekumenický

4 Ale keď sa zjavila dob­rotivosť nášho Spasiteľa, Boha, a jeho lás­ka k ľuďom,

Bible21

4 Když se však ukáza­la las­kavost a li­du­milnost naše­ho Spa­si­te­le Bo­ha,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček